Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom učestvovao u radu konferencije u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom učestvovao u radu konferencije u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH

Prestavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom učestvovali u radu Konferencije pod nazivom „Promovisanje prava i podizanje svijesti o pitanjima osoba sa invaliditetom“. Konferenciju je organizovao Savez paraplegičara i...