Kontakt

Kontakt podaci:

TEL: +387 33 717 740

FAX: +387 33 717 821

MAIL:  info@fond.ba

ADRESA: Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo

TELEFONSKI LOKALI ZA SLUŽBE FONDA:

ODABIROM NAZNAČENIH BROJEVA LOKALA BIRATE ŽELJENU SLUŽBU

  • PODRŠKA KORISNICIMA – 1
  • REFUNDACIJE DOPRINOSA I PRAVDANJE SREDSTAVA – 2
  • UPLATE POSEBNOG DOPRINOSA I POPUNJAVANJE EP OBR.- 3
  • KABINET DIREKTORA – 4
  • PRAVNI, ADMINISTRATIVNI I KADROVSKI POSLOVI – 5
  • JAVNE NABAVKE I TEHNIČKA PODRŠKA  – 6
  • RAČUNOVODSTVENI POSLOVI – 7
  • POMOĆ OPERATERA – 0

FPRZOI