VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – PROGRAMI – II JAVNI POZIV 2017. GODINA

Korisnici sredstava kojim su po zaključenom javnom pozivu Fonda od 27.09.2017. godine. dodijeljena sredstva bit će obavješteni o terminima potpisivanja ugovora. Korisnici su dužni prilikom zaključenja ugovora sa Fondom dostaviti sljedeću dokumentaciju:

LOT I  PROGRAMI ZA ODRŽAVANJE POSTOJEĆE RAZINE ZAPOSLENOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM

PO LOTU I DOSTAVLJA SE UKUPNO 6 MJENICA I 6 MJENIČNIH IZJAVA:

 1. Tri (3) prazne mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 2. Tri (3) svojeručno potpisane mjenice sa tri (3) mjenične izjave na glavni račun osnivača (pravnog ili fizičkog lica ili vlasnika subjekta) – korisnika sredstava, u svrhu jednaku iznad navedenoj.
 • U slučaju da je pravno lice osnivač subjekta, mjenice i mjenične izjave potpisuje ovlašteno lice u pravnom subjektu osnivaču subjekta – korisnika sredstava. Neophodno je staviti pečat osnivača – pravnog lica na mjenice i mjenične izjave.
 • U slučaju da je osnivač fizičko lice uz potpisane tri mjenice i tri mjenične izjave (bez pečata) dostavlja se obavezno original potvrda o prebivalištu iz CIPS-a za osnivača fizičko lice (ne starija od 6 mjeseci).
 • Ukoliko je više fizičkih ili pravnih lica osnivač subjekta dovoljno je da jedan od njih dostavi potpisane mjenice i mjenične izjave.
 • Primjer mjenice za osnivača fizičko lice pogledajte OVDJE
 • Primjer mjenice za osnivača pravno lice pogledajte OVDJE

 (Prilikom popunjavanja mjenice pečat i tekst ne smiju prelaziti preko sivog djela mjenice)

Osnivač ne mora dolaziti u Fond. Potpisane mjenice i mjenične izjave može poslati.

 • Mjeničnu izjavu za osnivača pravno lice možete preuzeti OVDJE
 • Mjeničnu izjavu za osnivača fizičko lice možete preuzeti OVDJE
 • Ukoliko je osnivač pravno lice,dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu osnivača, sa brojem glavnog transakcijskog računa (Original potvrda ne starija od 15 dana).
 • Ukoliko je osnivač fizičko lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu fizičkog lica, sa brojem tekućeg računa (Original potvrda ne starija od 15 dana).
 1. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom – Punomoć ovjerena kod notara ili općinskog organa, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 2. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.
 3. Privredna društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dužna su otvoriti račun za posebne namjene i dostaviti potvrdu o otvaranju istog sa brojem računa, ukoliko isti nisu dostavili ranije (original potvrda ne starija od 15 dana).
 4. Original potvrda banke o solventnosti glavnog računa sa naznačenim brojem glavnog transakcijskog računa ne starija od 15 dana. Napomena: u potvrdi o solventnosti mora biti obavezno naznačeno da se radi o glavnom transakcijskom računu.

LOT II  PROGRAMI ZA RAZVOJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I ZAŠTITNIH RADIONICA

 PO LOTU II DOSTAVLJA SE UKUPNO 6 MJENICA I 6 MJENIČNIH IZJAVA:

 1. Tri (3) prazne mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 2. Tri (3) svojeručno potpisane mjenice sa tri (3) mjenične izjave na glavni račun osnivača (pravnog ili fizičkog lica ili vlasnika subjekta) – korisnika sredstava, u svrhu jednaku iznad navedenoj.
 • U slučaju da je pravno lice osnivač subjekta, mjenice i mjenične izjave potpisuje ovlašteno lice u pravnom subjektu osnivaču subjekta – korisnika sredstava. Neophodno je staviti pečat osnivača – pravnog lica na mjenice i mjenične izjave.
 • U slučaju da je osnivač fizičko lice uz potpisane tri mjenice i tri mjenične izjave (bez pečata) dostavlja se obavezno original potvrda o prebivalištu iz CIPS-a za osnivača fizičko lice (ne starija od 6 mjeseci).
 • Ukoliko je više fizičkih ili pravnih lica osnivač subjekta dovoljno je da jedan od njih dostavi potpisane mjenice i mjenične izjave.
 • Primjer mjenice za osnivača fizičko lice pogledajte OVDJE
 • Primjer mjenice za osnivača pravno lice pogledajte OVDJE

 (Prilikom popunjavanja mjenice pečat i tekst ne smiju prelaziti preko sivog djela mjenice)

Osnivač ne mora dolaziti u Fond. Potpisane mjenice i mjenične izjave može poslati.

 • Mjeničnu izjavu za osnivača pravno lice možete preuzeti OVDJE
 • Mjeničnu izjavu za osnivača fizičko lice možete preuzeti OVDJE
 • Ukoliko je osnivač pravno lice,dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu osnivača, sa brojem glavnog transakcijskog računa (Original potvrda ne starija od 15 dana).
 • Ukoliko je osnivač fizičko lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu fizičkog lica, sa brojem tekućeg računa (Original potvrda ne starija od 15 dana).
 1. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom – Punomoć ovjerena kod notara ili općinskog organa, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 1. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.
 2. Zaključene ugovore o radu sa osobama sa invaliditetom koje su dužni zaposliti (original ili ovjerena kopija).
 3. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz uposlenja osoba sa invaliditetom. (ovjerena kopija).
 4. Privredna društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom dužna su otvoriti račun za posebne namjene i dostaviti potvrdu o otvaranju istog sa brojem računa, ukoliko isti nisu dostavili ranije (original potvrda ne starija od 15 dana).
 5. Original potvrda banke o solventnosti glavnog računa sa naznačenim brojem glavnog transakcijskog računa ne starija od 15 dana. Napomena: u potvrdi o solventnosti mora biti obavezno naznačeno da se radi o glavnom transakcijskom računu.

LOT III PROGRAMI PROFESIONALNE REHABILITACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM

3.2. PROGRAMI PROFESIONALNE REHABILITACIJE KOJE PROVODE USTANOVE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU, SREDNJE ŠKOLE I DRUGE OBRAZOVNE USTANOVE

PO LOTU III (3.2.) DOSTAVLJA SE UKUPNO 4 MJENICE I 4 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Potvrda o priznavanju prava na profesionalnu rehabiliaciju od strane Službe za zapošljavanje ukoliko nije dostavljena uz aplikaciju (ORIGINAL).
 2. Dvije (2) prazne mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 3. Dvije (2) svojeručno potpisane mjenice sa dvije (2) mjenične izjave na glavni račun osnivača (pravnog ili fizičkog lica ili vlasnika subjekta) – korisnika sredstava, u svrhu jednaku iznad navedenoj.
 • U slučaju da je pravno lice osnivač subjekta, mjenice i mjenične izjave potpisuje ovlašteno lice u pravnom subjektu osnivaču subjekta – korisnika sredstava. Neophodno je staviti pečat osnivača – pravnog lica na mjenice i mjenične izjave.
 • U slučaju da je osnivač fizičko lice uz potpisane dvije mjenice i dvije mjenične izjave (bez pečata) dostavlja se obavezno original potvrda o prebivalištu iz CIPS-a za osnivača fizičko lice (ne starija od 6 mjeseci).
 • Ukoliko je više fizičkih ili pravnih lica osnivač subjekta dovoljno je da jedan od njih dostavi potpisane mjenice i mjenične izjave.
 • Primjer mjenice za osnivača fizičko lice pogledajte OVDJE
 • Primjer mjenice za osnivača pravno lice pogledajte OVDJE

 (Prilikom popunjavanja mjenice pečat i tekst ne smiju prelaziti preko sivog djela mjenice)

Osnivač ne mora dolaziti u Fond. Potpisane mjenice i mjenične izjave može poslati.

 • Mjeničnu izjavu za osnivača pravno lice možete preuzeti OVDJE
 • Mjeničnu izjavu za osnivača fizičko lice možete preuzeti OVDJE
 • Ukoliko je osnivač pravno lice,dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu osnivača, sa brojem glavnog transakcijskog računa (Original potvrda ne starija od 15 dana).
 • Ukoliko je osnivač fizičko lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu fizičkog lica, sa brojem tekućeg računa (Original potvrda ne starija od 15 dana).
 1. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom – Punomoć ovjerena kod notara ili

općinskog organa, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.

 1. Budžetski korisnici trebaju dostaviti:
 • Depozitni račun za Javne prihode tj. Jedinstveni račun trezora/riznice
 • Vrstu (šifru) prihoda za primljene tekuće transfere od Federacije
 • Šifru Općine korisnika sredstava
 • Budžetska/proračunska organizacija tj. KOD budžetske/prpračunske organizacije
 1. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.
 2. Original potvrda banke o solventnosti glavnog računa sa naznačenim brojem glavnog transakcijskog računa ne starija od 15 dana. Napomena: u potvrdi o solventnosti mora biti obavezno naznačeno da se radi o glavnom transakcijskom računu.

3.3. PROGRAMI PROFESIONALNE REHABILITACIJE NA KOJE OSOBE SA INVALIDITETOM SAME APLICIRAJU

PO LOTU III (3.3.) DOSTAVLJA SE UKUPNO 2 MJENICE I 2 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Potvrda o priznavanju prava na profesionalnu rehabiliaciju od strane Službe za zapošljavanje ukoliko nije dostavljena uz aplikaciju (ORIGINAL).
 2. Potvrda banke sa naznačenim brojem tekućeg računa za osobu sa invaliditetom – lični račun (original potvrda ne starija od 15 dana).
 3. Ukoliko je osoba u međuvremenu uplatila sredstva za školovanje obrazovnoj ustanovi (djelimično ili u potpunosti), dostavlja originalni dokaz o uplati sredstava (virman, uplatnica).
 4. Dvije (2) prazne mjenice, koje će se koristiti na transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.

LOT IV FINASIRANJE/SUFINASIRANJE PROGRAMA ODRŽIVOSTI ZAPOSLENOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM KOJE OBAVLJAJU SAMOSTALNU DJELATNOST ILI POLJOPRIVREDNU DJELATNOST KAO JEDINO I GLAVNO ZANIMANJE, UKLJUČUJUĆI I OSOBE SA INVALIDITETOM KOJE SU ZAPOSLENE U SKLADU SA ČLANOM 56. STAV 2. I 3. ZAKONA

 PO LOTU IV DOSTAVLJA SE UKUPNO 2 MJENICE I 2 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Dvije (2) prazne mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 2. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpise Ugovor – Punomoć ovjerena kod notara ili opštinskog organa, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju vezano za zaključenje ugovora“.
 3. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.