Samostalne djelatnosti u vlasništvu osoba sa invaliditetom

Za potrebe subjekata iz člana 15. stav 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (otvoreno tržište rada, državna tijela, tijela pravosuđa, tijela lokalne uprave, javne službe, ustanove, fondovi, javna poduzeća, privredna društva i drugih pravnih osoba koje nisu osnovane za zapošljavanje osoba sa invaliditetom osim privrednih društava čiji većinski vlasnik kapitala nije država), koji su dužni najmanje 35% svojih potreba za proizvodima i uslugama, koje proizvode i pružaju privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice i samostalne djelatnosti u vlasništvu osoba sa invaliditetom, zadovoljavati od ovih privrednih društava, zaštitnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasništvu osoba sa invaliditetom, pod uslovima koji vrijede na tržištu, na raspolaganje stavljamo spisak aktivnih  samostalnih djelatnosti u vlasništvu osoba sa invaliditetom.

 

Tabelu možete preuzeti OVDJE.

 

U tabeli se nalaze aktivni samostalne djelatnosti u vlasništvu osoba sa invaliditetom iz augusta/kolovoz 2023. godine. Ažurirane podatke Fond će učiniti dostupnim za svaku narednu godinu.