Aktivnosti 2019

Imenovan Upravni odbor Fonda

Imenovan Upravni odbor Fonda

Na 187. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 31.07.2019. godine, doneseno je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.Upravni odbor Fonda broji sedam članova:1. Senad Pešto,...

read more
Uputstvo za potpisivanje ugovora – NOVČANI STIMULANS

Uputstvo za potpisivanje ugovora – NOVČANI STIMULANS

VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – NOVČANI STIMULANS – I JAVNI POZIV 2019. GODINA Korisnici sredstava kojima su po zaključenom Javnom pozivu Fonda od 12.03.2019. godine dodijeljena sredstva, bit će obavješteni o terminima potpisivanja Ugovora. Korisnici...

read more
Uputstvo za potpisivanje ugovora – PROGRAMI

Uputstvo za potpisivanje ugovora – PROGRAMI

VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – PROGRAMI – I JAVNI POZIV 2019. GODINA Korisnici sredstava kojim su po zaključenom Javnom pozivu Fonda od 12.03.2019. godine dodijeljena sredstva, bit će obavješteni o terminima potpisivanja ugovora NAPOMENA: Mjenicu i...

read more