Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, uručio je plakete preduzećima J.P. RTV Jablanica i Bingo d.o.o. Tuzla.

Društvu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom J.P. RTV Jablanica uručena je plaketa zbog posebno uzornog odnosa prema uposlenim osobama sa invaliditetom, dok je kompaniji Bingo d.o.o. Tuzla, plaketa uručena zbog najvećeg uplaćenog posebnog doprinosa za poticanje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, čime su ova preduzeća iskazala naročitu društvenu odgovornost.