Odluku o izboru ponuđača Telemach d.o.o. Sarajevo za javnu nabavku telekomunikacijskih usluga LOT 4 – Nabavka usluga Komunikacijske mreže – back up internet linka

Odluku o izboru ponuđača Telemach d.o.o. Sarajevo za javnu nabavku telekomunikacijskih usluga LOT 4 – Nabavka usluga Komunikacijske mreže – back up internet linka Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 05-11-15-673/23 od 16.01.2023. godine Pristup za ap.FOND...

Odluka o izboru ponuđača Dioničko Društvo “BH Telecom” Sarajevo za javnu nabavku telekomunikacijskih usluga LOT 1 – Nabavka usluga lokalne/fiksne telefonije

Odluku o izboru ponuđača Dioničko Društvo ,,BH Telecom“ Sarajevo  za javnu nabavku telekomunikacijskih usluga LOT 1 – Nabavka usluga lokalne/fiksne telefonije Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 05-11-15-272/23 od 09.01.2023. godine Pristup za ap.FOND Posljednje...