Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom želi obavijestiti javnost da su po upravo okončanom javnom pozivu Fonda odobrena sredstva za novo zapošljavanje 523 nezaposlene osoba sa...