Arhiva aktivnosti

Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

U srijedu, 3. decembra 2014. godine, u 11:00 sati u Hotelu Evropa, Udruženje oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine KS, ispred Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, uz podršku Federalnog...

Invalidi teško dolaze do posla

Osobe sa invaliditetom na području Tuzlanskog kantona svakodnevno se susreću sa brojnim problemima, koji u velikoj mjeri otežavaju njihov život. Diskriminacija po osnovu zapošljavanja, arhitektonske barijere, nerazumijevanje šire društvene zajednice za probleme i...

Sretan Božić

Svim građanima katoličke vjeroispovijesti želimo sretan i blagoslovljen Božić, kao i uspješnu Novu godinu. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Izvještaj sa 4. sjednice Upravnog odbora

4. sjednica Upravnog  odbora, održana je 1.12.2014. godine, sa početkom u 13h, a završena je u 14.55h. Nakon 3. sjednice Upravnog odbora  Fonda, Vladi FBiH upućen je Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Fonda , na koju je ona dala svoju saglasnost, te je...

Sa 3. sjednice Upravnog odbora Fonda

U ponedjeljak, 17.11.2014. godine sa početkom u 13h sati održana je 3.redovna sjednica Upravnog odbora Fonda, kojoj su prisustvovali svi članovi. Usvojen je slijedeći dnevni red: 1.Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Upravnog odbora Fonda; 2....

Osobe sa invaliditetom: Posao kao nedostižan cilj

Procjenjuje se da 10% stanovništva BiH pati od neke vrste fizičkog, senzornog, razvojnog ili mentalnog invaliditeta. Kod nas ne postoji ni registar osoba sa invaliditetom (OSI), niti registar zaposlenih OSI. Ako se i površno raspitate o procesu procjene...

Izvještaj sa druge sjednice Upravnog odbora Fonda

2. sjednica Upravnog odbora Fonda u novom sazivu, održana je u punom kapacitetu 23.10.2014. godine u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH. Nakon što je usvojen Zapisnik sa prve konstituirajuće...

Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Povodom 3.decembra, obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom želimo ovim putem širu javnost podsjetiti na važnost ovog dana,a naročito n a d l e ž n e  i n s t i t u c i j e potaknuti na što efikasniju  z a š t i t u   s v i h   p r a v a   ...