Na poziv Udruge osoba s invaliditeteom ŽZH, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, dana 20.12.2017. godine predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavnje osoba sa invaliditetom održali prezentaciju na temu „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda“.

Prisutni su upoznati sa radom i rezultatima rada Fonda te svim zakonskim mogućnostima koje imaju osobe sa invaliditetom ali je istaknuta i zakonska obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom odnosno uplata posebnog doprinosa.

Na ovaj način Fond djeluje na unaprijeđenju prava i položaja osoba s invaliditetom u smislu da im se omogući uključivanje i učestvovanje u svim oblastima društva na ravnopravnoj osnovi s ostalima. Aktuelizirana su i mnoga pitanja od interesa za osobe s invaliditetom i naznačeni pravci djelovanja u narednoj godini, kao i saradnja između organizacija OSI i Fonda.