Aktivnosti 2020

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Svake se godine, 2. travnja, obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Obilježavanjem ovog dana nastoji se skrenuti pozornost na istraživanje, dijagnosticiranje, liječenje i sveopću svjesnost o bolesti i pogođenima njome. Učestalost pojave je od 1 do 2 posto,...

read more
Uputstvo za pravdanje programa

Uputstvo za pravdanje programa

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na svojoj 11. sjednici koja je održana 20.03.2020. godine, usvojio je nova uputstva za pravdanje novčanih sredstava i to: Uputstvo za pravdanje programa (PREUZETI OVDJE)...

read more
Uputstvo za pravdanje novčanog stimulansa

Uputstvo za pravdanje novčanog stimulansa

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na svojoj 11. sjednici koja je održana 20.03.2020. godine, usvojio je nova uputstva za pravdanje novčanih sredstava i to: Uputstvo za pravdanje novčanog stimulansa (PREUZETI...

read more
Pravilnik o raspodjeli sredstava programa

Pravilnik o raspodjeli sredstava programa

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na svojoj 11. sjednici koja je održana 20.03.2020. godine, usvojio je nove pravilnike o raspodjeli sredstava i to za: Pravilnik o raspodjeli sredstava za...

read more
Pravilnik o raspodjeli sredstava novčanog stimulansa

Pravilnik o raspodjeli sredstava novčanog stimulansa

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na svojoj 11. sjednici koja je održana 20.03.2020. godine, usvojio je nove pravilnike o raspodjeli sredstava i to za: Pravilnik o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu...

read more
OBAVIJEST ZA KORISNIKE SREDSTAVA FONDA

OBAVIJEST ZA KORISNIKE SREDSTAVA FONDA

Obavještavaju se korisnici prava na isplatu novčanih nadoknada i subvencija na platu za uposlene osobe sa invaliditetom da se Fond, zbog proglašenog stanja nesreće na području Federacije BiH, obratio nadležnim institucijama sa zahtjevom/molbom da se korisnicima prava...

read more
Svjetski dan osoba sa Down sindromom

Svjetski dan osoba sa Down sindromom

Fond koristi priliku da apeluje na društvo da naše sugrađane sa Down sindromom tretiramo kao punopravne individue, građane čiji status u pogledu poštivanja prava i mogućnosti ostvarenja lične sreće mora biti jednak statusu drugih građana. Pozivamo građane da se...

read more
OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Obaviještavamo cijenjene građane da u cilju prevencije širenja Korona virusa (COVID-19) Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH provodi preventivne mjere zaštite stranaka i uposlenika. S tim u vezi do daljnjeg se obustavlja rad...

read more