Prestavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom učestvovali u radu Konferencije pod nazivom „Promovisanje prava i podizanje svijesti o pitanjima osoba sa invaliditetom“.

Konferenciju je organizovao Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH 14. decembra 2017. godine.

Konferencija je imala za cilj da omogući osobama sa invaliditetom da se bolje upoznaju sa relevantnim propisima kako bi efikasno promovisali svoja prava, artikulisali svoje potrebe i zaštitili lične i zajedničke interese ali i promovisali univerzalna ljudska prava u nastojanju stvaranja inkluzivnog društva.

Predstavnici Fonda su održali i prigodnu prezentaciju kako bi prisutnima pružili nepohodne informacije vezane za uslove koje je neophodno ispuniti za učešće na Javnim pozivima Fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Pored navedenog, prisutni su informisani o pravima i obavezama u skladu sa Zakonom te je istaknuta i činjenica nedovljne naplate posebnog doprinosa za profesionalnu rehabiliticaju, te je upućen apel poslodavcima da zapošljavaju osobe sa invaliditetom ili uplaćuju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju.