Javne nabavke

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVNJE OSOBA SA INVALIDITETOM ZA 2017. GODINU. ODLUKA o davanju saglasnosti na Izmjene Plana javnih nabavki za 2017. godinu IZMJENE Plana javnih nabavki za 2017....

opširnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDJE. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo +387 33 717 740 | info@fond.ba © Copyright 2017, ALL RIGHTS RESERVED. Powered by...

opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga revizije finansijskog poslovanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za period od 28.03.2011. do 31.12.2014....

opširnije