Oglasi i konkursi

JAVNI OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM   Na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i...

opširnije

Obavijest o poništenju Javnog konkursa

Na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnog mjesta broj: 01-34-1-1261/15 od 26.03.2015. godine Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom daje O B A V I J E S T Poništava se Javni oglas za popunu radnog...

opširnije

Fond zaposlio 272 osobe sa invaliditetom u 2013. godini

U 2013. godini nastavljene su stalne aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH koje se sprovode u protekle dvije i po godine, odkako je Fond počeo sa svojim radom, a čiji osnov svog djelovanja crpi iz Zakona o...

opširnije

Nova radna mjesta za osobe sa invaliditetom i u 2013. godini

U 2013. godini pomoću Fonda zaposlene 272 osobe sa invaliditetom U 2013. godini nastavljene su stalne aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, koje ova institucija sprovodi u protkle dvije i po godine, odkako je...

opširnije