Oglasi i konkursi

OBAVJEST O RASPISIVANJU TENDERA

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na portalu Javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) danas, 06.02.2018. godine pokrenuo je Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku službenog putničkog motornog vozila sa pogonom na sva četiri...

opširnije

JAVNI OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM  Na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i...

opširnije

JAVNI OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM   Na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i...

opširnije

Obavijest o poništenju Javnog konkursa

Na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnog mjesta broj: 01-34-1-1261/15 od 26.03.2015. godine Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom daje O B A V I J E S T Poništava se Javni oglas za popunu radnog...

opširnije

Fond zaposlio 272 osobe sa invaliditetom u 2013. godini

U 2013. godini nastavljene su stalne aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH koje se sprovode u protekle dvije i po godine, odkako je Fond počeo sa svojim radom, a čiji osnov svog djelovanja crpi iz Zakona o...

opširnije

Nova radna mjesta za osobe sa invaliditetom i u 2013. godini

U 2013. godini pomoću Fonda zaposlene 272 osobe sa invaliditetom U 2013. godini nastavljene su stalne aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, koje ova institucija sprovodi u protkle dvije i po godine, odkako je...

opširnije