Izjava o misiji i viziji

Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

VIZIJA

Naša vizija je da, kao vodeća federalna ustanova iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom svojim programima i mjerama dostignemo prihvatljivu stopu zaposlenosti osoba s invaliditetom i da obezbijedimo njihovu odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost.

 

MISIJA  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je:

  • provoditi politiku razvoja i unaprjeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom;
  • pružiti podršku i podsticati zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz mjeru novčanog stimulansa;
  • finansiranje i sufinansiranje programa iz oblasti profesionalne rehabilitacije koji će svojom kvalitetom doprinijeti zapošljavanju osoba s invaliditetom;
  • podržati razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica kroz finansiranje i sufinansiranje programa iz ove oblasti;
  • podržati održivost zaposlenosti osoba s invaliditetom zaposlenih pod posebnim uslovima kroz isplate novčanih nadoknada, subvencija plata i finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti;
  • osigurati zakonit i namjenski utrošak sredstava Fonda;
  • promovisati pravo na zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.