Izjava o misiji i viziji

Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

VIZIJA

Naša vizija je da, kao vodeća federalna ustanova iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom svojim programima i mjerama dostignemo prihvatljivu stopu zaposlenosti osoba s invaliditetom i da obezbijedimo njihovu odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost.

MISIJA  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je:

 • provoditi politiku razvoja i unaprjeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom;
 • pružiti podršku i podsticati zapošljavanje osoba s invaliditetom kroz mjeru novčanog stimulansa;
 • finansiranje i sufinansiranje programa iz oblasti profesionalne rehabilitacije koji će svojom kvalitetom doprinijeti zapošljavanju osoba s invaliditetom;
 • podržati razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica kroz finansiranje i sufinansiranje programa iz ove oblasti;
 • podržati održivost zaposlenosti osoba s invaliditetom zaposlenih pod posebnim uslovima kroz isplate novčanih nadoknada, subvencija plata i finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti;
 • osigurati zakonit i namjenski utrošak sredstava Fonda;
 • promovisati pravo na zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

STRATEŠKI CILJEVI FONDA DEFINISANI SU STRATEŠKIM PLANOM RAZVOJA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM ZA PERIOD 2020.- 2023. GODINE,  BROJ: 01-02-4-13594/20 OD 07.12.2020. GODINE

Fond je utvrdio 4 (četiri) strateška cilja Fonda u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom:

 

Strateški cilj 1.  Uspostaviti finansijski stabilan sistem funkcionisanja Fonda

Za realizaciju definisani su sljedeći operativni ciljevi:

 • Uticati na usklađivanje pravnog okvira za efikasan sistem naplate posebnog doprinosa po članovima 18. i 19. Zakona;
 • Unaprijediti informiranost poslodavaca o obavezama iz članova 18. i 19. Zakona, te obaveze popunjavanja podataka u aplikativnom softveru Fonda.

 

Strateški cilj 2. Unaprijeđenje mjera zapošljavanja osoba s invaliditetom

Za realizaciju definisani su sljedeći operativni ciljevi:

 • Unaprijediti informiranost o pravu osoba sa invaliditetom na zapošljavanje, te obavezi poslodavaca da zapošljavaju osobe sa invaliditetom u skladu sa članom 18. i 19. Zakona;
 • Osigurati kvalitetne programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje će doprinijeti održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

 

Streteški cilj 3. Unaprijeđenje mjera profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom

Za realizaciju definisani su sljedeći operativni ciljevi:

 • Unaprijediti informiranost o pravu osoba sa invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju;
 • Osigurati kvalitetne programe profesionalne rehablitacije osoba sa invaliditetom koje će doprinijeti održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

 

Strateški cilj 4. Institucionalno jačanje Fonda kao vodeće institucije u Federaciji BiH iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Za realizaciju definisani su sljedeći operativni ciljevi:

 • Unaprijediti poslovanje Fonda;
 • Povećati  kapacitete Fonda (ljudski resursi, tehnički, kompetencije i znanja iz oblasti).