Udruženje slijepih BPK-a Goražde je dodijelio plaketu Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za uspješnu saradnju i pruženoj podršci pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Plaketa je uručena zbog značajnog unapređenja usluga i obima podrške procesima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH.