Javne nabavke iz 2020. godine

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVNJE OSOBA SA INVALIDITETOM ZA 2020. GODINU. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU I ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020....

read more