Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditeom Kantona Sarajevo je na svečanosti upriličenoj povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom uručio plaketu zbog uspjeha u radu.

Plaketa je uručena zbog značajnog unapređenja usluga i obima podrške procesima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH.

Ispred Fonda, plaketu je primio direktor, g. Ahmet Baljić, koji se ovom prilikom zahvalio organizatorima svečanosti, te najavio i dalje intenziviranje podrške održivosti i razvoju procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom.