Organizovana prezentacija za žrtve mina sa područja jedanaest lokalnih zajednica

U okviru Projekta pomoći žrtvama mina i njihovim porodicama u BiH „TO EARN NOT TO GET“ – ZARADITI, A NE DOBITI kojeg finansira Evropske unija, organizovana je aktivnost „Socijalnog druženja žrtava mina u BiH“. Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i...

Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom održan je u Mostaru

Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom održan je u Mostaru Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom održan je u Mostaru 12.06.2019. godine kako bi se promovisala prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u skladu sa UN Konvencijom o pravima...

Nastavlja se obuka udruženja koje primarno rade sa ženama – Obuka organizovana u Međugorju

Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) dali su doprinos obuci udruženja koja primarno rade sa ženama, a koju je organizovala organizacija „UN Women u Bosni i Hercegovini“. Obuka je organizovana u Međugorju  u...

Obuka udruženja koje primarno rade sa ženama je organizovana u Sarajevu

Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) dali su doprinos obuci udruženja koja primarno rade sa ženama, a koju je organizovala organizacija „UN Women u Bosni i Hercegovini“. Obuka je organizovana u Sarajevu u...

Najava događaja: Sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom u BiH

NAJAVA DOGAĐAJA: SAJAM ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI U okviru projekta "POWER" kojeg financira Europska unija, organizuje se prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom u BiH. Sajam će se organizirati 12. juna 2019. godine s početkom u...

Uputstvo za potpisivanje ugovora – NOVČANI STIMULANS

VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – NOVČANI STIMULANS – I JAVNI POZIV 2019. GODINA Korisnici sredstava kojima su po zaključenom Javnom pozivu Fonda od 12.03.2019. godine dodijeljena sredstva, bit će obavješteni o terminima potpisivanja Ugovora. Korisnici...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

zaposlenih osoba sa invaliditetom

osoba sa invaliditetom obuhvaćeno programima profesionalne rehabilitacije

uspješno realizovana programa

zaposlenih osoba sa invaliditetom konstantno ostvaruju pravo na novčane nadoknade i subvenciju plate