Savez RVI Federacije BiH i Udruženje RVI Općine Ilidža organizovali su prezentaciju rada preko 100 društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja opstaju uz podršku Fonda

Savez RVI Federacije BiH i Udruženje ratnih vojnih invalida Općine Ilidža, danas su organizovali prezentaciju rada preko 100 privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja opstaju uz podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba...

Prezentiran rad Fonda na sedmom sastanku Platforme za deinstitucionalizaciju

Sedmi sastanak Platforme za deinstitucionalizaciju upriličen je 6. septembra u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije u Sarajevu. Platforma za deinstitucionalizaciju u BiH je osnovana u sklopu projekta “Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u BiH”....

U Goraždu održane 15. sportske igre ratnih vojnih invalida FBiH

Savez ratnih vojnih invalita Federacije Bosne i Hercegovine i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond), zajednički su učestvovali u organizaciji prezentacije o mogućnostima podrške pri zapošljavnju i profesionalnoj...

Podrškom Fonda po prvom javnom pozivu u 2018. godini omogućeno uposlenje 523 osobe sa invaliditetom

Podrškom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom po prvom javnom pozivu u 2018. godini omogućeno uposlenje 523 osobe sa invaliditetom Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH sa zadovoljstvom...

Uputstvo za potpisivanje ugovora – NOVČANI STIMULANS

VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – NOVČANI STIMULANS – I JAVNI POZIV 2018. GODINA  Korisnici sredstava kojim su po zaključenom javnom pozivu Fonda od 16.04.2018. godine dodijeljena sredstva bit će obavješteni o terminima potpisivanja ugovora. Korisnici...

Uputstvo za potpisivanje ugovora – PROGRAMI

VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – PROGRAMI – I JAVNI POZIV 2018. GODINA Korisnici sredstava kojim su po zaključenom javnom pozivu Fonda od 16.04.2018. godine dodijeljena sredstva, bit će obavješteni o terminima potpisivanja ugovora. Korisnici su dužni...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

zaposlenih osoba sa invaliditetom

osoba sa invaliditetom obuhvaćeno programima profesionalne rehabilitacije

uspješno realizovana programa

zaposlene osoba sa invaliditetom konstantno ostvaruju pravo na novčane nadoknade