Međunarodni dan bijelog štapa

Međunarodni dan bijelog štapa se svake godine obilježava 15. oktobra od 1964. godine. Željeli bismo iskoristiti ovu priliku kako bismo vas informisali, obavijestili i podsjetili o postojanju i značenju Međunarodnog dana bijelog štapa – 15. oktobar.Dan bijelog štapa je...

II JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2019. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje II JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i...

II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2019. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2019. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK Obrazac za novčani stimulans za...

Imenovan Upravni odbor Fonda

Na 187. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 31.07.2019. godine, doneseno je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.Upravni odbor Fonda broji sedam članova:1. Senad Pešto,...

VLADA FEDERACIJE BiH USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU FONDA ZA 2018. GODINU

Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu usvojen je na današnjoj 186. sjednici Vlade Federacije BiH. Ovakav ishod predstavlja još jednu potvrdu uspjeha u radu Fonda i kontinuiteta prepoznavanja...

Održan sastanak sa predstavnicima organizacija koje pružaju podršku žrtavama mina

Na inicijativu predstavnika World Vision-a (WV) i Centra za uklanjanje mina BiH (BHMAC), u okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ finansiranog od Evropske unije upriličen je sastanak sa predstvanicima organizacija koje pružaju podršku...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

zaposlene osobe sa invaliditetom

osoba sa invaliditetom obuhvaćeno programima profesionalne rehabilitacije

uspješno realizovana programa

zaposlenih osoba sa invaliditetom konstantno ostvaruju pravo na novčane nadoknade i subvenciju plate