Imenovan Upravni odbor Fonda

Na 187. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 31.07.2019. godine, doneseno je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.Upravni odbor Fonda broji sedam članova:1. Senad Pešto,...

VLADA FEDERACIJE BiH USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU FONDA ZA 2018. GODINU

Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu usvojen je na današnjoj 186. sjednici Vlade Federacije BiH. Ovakav ishod predstavlja još jednu potvrdu uspjeha u radu Fonda i kontinuiteta prepoznavanja...

Održan sastanak sa predstavnicima organizacija koje pružaju podršku žrtavama mina

Na inicijativu predstavnika World Vision-a (WV) i Centra za uklanjanje mina BiH (BHMAC), u okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ finansiranog od Evropske unije upriličen je sastanak sa predstvanicima organizacija koje pružaju podršku...

Organizovana prezentacija za žrtve mina sa područja jedanaest lokalnih zajednica

U okviru Projekta pomoći žrtvama mina i njihovim porodicama u BiH „TO EARN NOT TO GET“ – ZARADITI, A NE DOBITI kojeg finansira Evropske unija, organizovana je aktivnost „Socijalnog druženja žrtava mina u BiH“. Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i...

Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom održan je u Mostaru

Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom održan je u Mostaru Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom održan je u Mostaru 12.06.2019. godine kako bi se promovisala prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u skladu sa UN Konvencijom o pravima...

Nastavlja se obuka udruženja koje primarno rade sa ženama – Obuka organizovana u Međugorju

Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) dali su doprinos obuci udruženja koja primarno rade sa ženama, a koju je organizovala organizacija „UN Women u Bosni i Hercegovini“. Obuka je organizovana u Međugorju  u...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

zaposlene osobe sa invaliditetom

osoba sa invaliditetom obuhvaćeno programima profesionalne rehabilitacije

uspješno realizovana programa

zaposlenih osoba sa invaliditetom konstantno ostvaruju pravo na novčane nadoknade i subvenciju plate