Božična čestitka v.d. direktora Fonda

VD direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom gdin. Ahmet Baljić je, u ime Fonda i u svoje lično ime svim korisnicima sredstava Fonda kao i svim osobama s invaliditetom pravoslavne vjeroispovjesti, uputio čestitku povodom...

Novogodišnja čestitka v.d. direktora Fonda

VD direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom gdin. Ahmet Baljić je, u ime Fonda i u svoje lično ime svim korisnicima sredstava Fonda kao i svim osobama s invaliditetom, uputio novogodišnju čestitku. “Želim vam, prije svega,...

Božična čestitka v.d. direktora Fonda

VD direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom gdin. Ahmet Baljić je, u ime Fonda i u svoje lično ime svim korisnicima sredstava Fonda kao i svim osobama s invaliditetom katoličke vjeroispovjesti, uputio čestitku povodom...

Održana prezentacija u Brčko distriktu

U okviru aktivnosti ostvarivanja saradnje sa domaćim vladinim i nevladinim organizacijama, predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) posjetili su Brčko distrikt. U cilju davanja doprinosa izjednačavanju prava...

ODRŽANA PREZENTACIJA ZA POSLODAVCE U SARAJEVU

U Sarajevu u Hotelu Hollywood, dana 10.12.2021. godine, održana je prezentacija za poslodavce o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom. BH Pošte d.d., Javno preduzeće željeznice FBiH, Federalni zavod za statistiku, Centrotrans d.d., Operator Terminali...

Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 03. decembar

Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, dana 03.12.2021. godine, učestvovali su na nekoliko događaja i menifestacija povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Udruženje ratnih vojnih invalida...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

DODIJELJENA POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

OSOBE SA INVALIDITETOM OBUHVAĆENE PROGRAMIMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE

FINANSIRANA/SUFINANSIRANA PROGRAMA

ZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM KONSTANTNO OSTVARUJU PRAVO NA NOVČANE NADOKNADE I SUBVENCIJU PLATE