POČETAK PROJEKTA POWER Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Zahvaljujući podršci Europske unije, kroz IPA II Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, počela je provedba projekta POWER: Stvaranje novih mogućnosti za rad, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Održan sastanak Koordinacionog tijela Vlade FBiH za izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH (2016-2021)

Vlada Federacije BiH je donijela Rješenje o imenovanju interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s...

Konferencija „I ja idem na posao“ Udruženja “Život sa Down sindromom FBiH”

Udruženje "Život sa Down sindromom FBiH" 31.01.2018. godine organiziralo je Konferenciju „I ja idem na posao“ na kojoj su prezentirani rezultati istoimenog projekta. U sklopu projekta "I ja idem na posao", koji je realiziran uz finansijsku podršku Federalnog...

FOND SE PRIDRUŽUJE OBILJEŽAVANJU MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV RAKA

Uoči 4. februara, Međunarodnog dana borbe protiv raka, Fond za profesionalnu rehabilitaciju iskazuje podršku svim osobama oboljelim od ove teške bolesti. Fond će se na prikladan način priključiti obilježavanju ovog datuma i davanju podrške ovoj populaciji, na način da...

OBAVIJEST

Pozivaju se sva zainteresovana lica da najkasnije do 10.02.2018. godine Fondu dostave prijedloge izmjena i dopuna pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda, koji su dostupni na internet stranici Fonda, a u cilju njihovog poboljšanja. Svoje prijedloge svi zainteresovani...

Fond učestvovao u radu radionice pod nazivom „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“

Univerzitet u Sarajevu i Profil Management Consulting d.o.o. dana 17. januara 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu organizovali radionicu u okviru EU projekta „Tranzicija studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

zaposlene osobe sa invaliditetom

osoba sa invaliditetom obuhvaćeno programima profesionalne rehabilitacije

uspješno realizovana programa

zaposlenih osoba sa invaliditetom konstantno ostvaruju pravo na novčane nadoknade