Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom održan je u Mostaru

Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom održan je u Mostaru Prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom održan je u Mostaru 12.06.2019. godine kako bi se promovisala prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, u skladu sa UN Konvencijom o pravima...

Nastavlja se obuka udruženja koje primarno rade sa ženama – Obuka organizovana u Međugorju

Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) dali su doprinos obuci udruženja koja primarno rade sa ženama, a koju je organizovala organizacija „UN Women u Bosni i Hercegovini“. Obuka je organizovana u Međugorju  u...

Obuka udruženja koje primarno rade sa ženama je organizovana u Sarajevu

Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) dali su doprinos obuci udruženja koja primarno rade sa ženama, a koju je organizovala organizacija „UN Women u Bosni i Hercegovini“. Obuka je organizovana u Sarajevu u...

Najava događaja: Sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom u BiH

NAJAVA DOGAĐAJA: SAJAM ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI U okviru projekta "POWER" kojeg financira Europska unija, organizuje se prvi sajam zapošljavanja osoba s invaliditetom u BiH. Sajam će se organizirati 12. juna 2019. godine s početkom u...

Uputstvo za potpisivanje ugovora – NOVČANI STIMULANS

VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – NOVČANI STIMULANS – I JAVNI POZIV 2019. GODINA Korisnici sredstava kojima su po zaključenom Javnom pozivu Fonda od 12.03.2019. godine dodijeljena sredstva, bit će obavješteni o terminima potpisivanja Ugovora. Korisnici...

Uputstvo za potpisivanje ugovora – PROGRAMI

VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – PROGRAMI – I JAVNI POZIV 2019. GODINA Korisnici sredstava kojim su po zaključenom Javnom pozivu Fonda od 12.03.2019. godine dodijeljena sredstva, bit će obavješteni o terminima potpisivanja ugovora NAPOMENA: Mjenicu i...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

zaposlenih osoba sa invaliditetom

osoba sa invaliditetom obuhvaćeno programima profesionalne rehabilitacije

uspješno realizovana programa

zaposlenih osoba sa invaliditetom konstantno ostvaruju pravo na novčane nadoknade i subvenciju plate