Društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom proizvode zaštitne maske za lice

Posljednje upute koje smo dobili od nadležnih institucija kada je riječ o sprječavanju širenja Korona virusa (COVI-19), jeste da se socijalno distanciramo, te se preporučuje svima, a što je ujedno i obaveza u FBiH, nošenje zaštitnih maski za lice. I zaista, zaštitne...

Plan Fonda za održanje likvidnosti poslovanja i sanaciju posljedica pandemije virusa COVID-19

Plan Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za održanje likvidnosti poslovanja i sanaciju posljedica pandemije virusa COVID-19 u oblasti održivosti zaposlenosti i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom I Uvod Nakon...

Svjetski dan svjesnosti o autizmu

Svake se godine, 2. travnja, obilježava Svjetski dan svjesnosti o autizmu. Obilježavanjem ovog dana nastoji se skrenuti pozornost na istraživanje, dijagnosticiranje, liječenje i sveopću svjesnost o bolesti i pogođenima njome. Učestalost pojave je od 1 do 2 posto,...

Uputstvo za pravdanje programa

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na svojoj 11. sjednici koja je održana 20.03.2020. godine, usvojio je nova uputstva za pravdanje novčanih sredstava i to: Uputstvo za pravdanje programa (PREUZETI OVDJE)...

Uputstvo za pravdanje novčanog stimulansa

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na svojoj 11. sjednici koja je održana 20.03.2020. godine, usvojio je nova uputstva za pravdanje novčanih sredstava i to: Uputstvo za pravdanje novčanog stimulansa (PREUZETI...

Pravilnik o raspodjeli sredstava programa

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na svojoj 11. sjednici koja je održana 20.03.2020. godine, usvojio je nove pravilnike o raspodjeli sredstava i to za: Pravilnik o raspodjeli sredstava za...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

zaposlene osobe sa invaliditetom

osoba sa invaliditetom obuhvaćeno programima profesionalne rehabilitacije

uspješno realizovana programa

zaposlenih osoba sa invaliditetom konstantno ostvaruju pravo na novčane nadoknade i subvenciju plate