U Sanskom Mostu održana 11. Međunarodna konferencija o statusu i pravima osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditeotm kao suorganizator dvodnevne 11. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditeotm u organizaciji Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK održao je...

U Bihaću održana prezentacija Fonda

U petak, 20.10.2017. godine u Velikoj sali Kulturnog centra Bihać sa početkom u 10:00 sati, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom održao je prezentaciju na temu: "Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom...

U Orašju održana prezentacija Fonda

Na poziv Privredne komore Posavskog kantona u Orašju održana prezentacija Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Privredna komora Posavskog kantona u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa...

Fond sudjelovao u Studijskim danima Caritasa Mostar

Caritas biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan je u povodu 35 godina djelovanja organizirao Studijske dane 12. i 13. oktobra 2017. u Duhovno-obrazovnom centru „Emaus“ u Potocima. Jedna od tema studijskih dana bila je „Živjeti s invaliditetom“, gdje su gosti predavači...

II JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2017. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

POTICAJNI PROGRAMI FONDA

zaposlene osobe sa invaliditetom

osoba sa invaliditetom obuhvaćeno programima profesionalne rehabilitacije

uspješno realizovana programa

zaposlenih osoba sa invaliditetom konstantno ostvaruju pravo na novčane nadoknade