Održana konferencija o zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Tuzli

U organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, održana je Konferencija na temu: “Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom”, na kojoj su učešće uzele brojne organizacije i institucije, vladin i nevladin sektor te predstavnici...

U Zenici održana prezentacija programa zapošljavanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

S ciljem povećanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, a što je i obaveza iz Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa...

Obavijest za korisnike prava na isplatu novčanih naknada i subvencije

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 43. sjednici Upravnog odbora donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencije br. 01-02-2-1519/17 od...

Obavještenje svim zainteresovanim stranama sa naglaskom na organizacije osoba sa invaliditetom i službe za zapošljavanje na području Federacije BiH

Poštovani, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond), u cilju pružanja podrške pri zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH, obaviještava Vas da će u septembru mjesecu 2017. godine...

FEDERALNI MINISTAR RADA I SOCIJALNE POLITIKE, G. VESKO DRLJAČA, SA SARADNICIMA POSJETIO FOND

Delegacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike predvođena ministrom, g. Veskom Drljačom, posjetila je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U razgovoru sa direktorom Fonda g. Ahmetom Baljićem, ministar...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

zaposlene osobe sa invaliditetom

osoba sa invaliditetom obuhvaćeno programima profesionalne rehabilitacije

uspješno realizovana programa

zaposlenih osoba sa invaliditetom konstantno ostvaruju pravo na novčane nadoknade