Održane prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Tuzli, Orašju, Mostaru i Sarajevu

U okviru projekta PRO PWDs – Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom organizirane su Javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Tuzli dana 14.09.2021. godine, Orašju 15.09.2021. godine, Mostaru 20.09.2021. godine, te...

Održana Konferencija „Pristupačnost-osnovno ljudsko pravo“ i kampanja za pristupačan saobraćaj

Dana 15.09.2021. godine u hotelu Hollywood Sarajevo, održana je Konferencija „Pristupačnost-osnovno ljudsko pravo“ i kampanja za pristupačan saobraćaj. Konferenciju je organizovao Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u partnerstvu sa Ministarstvom za...

Održana prezentacija o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Širokom Brijegu i Livnu

U okviru projekta PRO PWDs – Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom organizirana je Javna prezentacija o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Širokom Brijegu dana 09.09.2021. godine i Livnu 10.09.2021. godine. Fond za profesionalnu...

NAJAVA – JAVNA PREZENTACIJA U TUZLI, ORAŠJU, MOSTARU I SARAJEVU

NAJAVA - JAVNA PREZENTACIJA U TUZLI, ORAŠJU, MOSTARU I SARAJEVU O MOGUĆNOSTIMA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDETITOM    Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH i uz financijsku...

Održana prezentacija o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Goraždu

Caritas BiH u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u FBiH (Fond), zahvaljujući potpori Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, organizira javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja...

Održana prezentacija o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bihaću

U okviru projekta PRO PWDs – Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, organizirana je Javna prezentacija o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bihaću dana 03.09.2021. godine. Projekat se realizira zahvaljujući potpori Veleposlanstva...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

DODIJELJENIH POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

OSOBA SA INVALIDITETOM OBUHVAĆENO PROGRAMIMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE

FINANSIRANA/SUFINANSIRANA PROGRAMA

ZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM KONSTANTNO OSTVARUJU PRAVO NA NOVČANE NADOKNADE I SUBVENCIJU PLATE