Fondu uručena zahvalnica za kontinuiranu potporu u zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Direktoru Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, gospodinu Baljić Ahmetu uručena Zahvalnica od strane Društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica TMP d.o.o.. Tom prilikom, direktor društva TMP d.o.o....

Obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u Širokom Brijegu

Na poziv Udruge osoba s invaliditeteom ŽZH, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, dana 20.12.2017. godine predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavnje osoba sa invaliditetom održali prezentaciju na temu „Profesionalna...

Fondu uručena plaketa za podršku pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Udruženje slijepih BPK-a Goražde je dodijelio plaketu Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za uspješnu saradnju i pruženoj podršci pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Plaketa je uručena zbog značajnog unapređenja usluga i...

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom učestvovao u radu konferencije u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH

Prestavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom učestvovali u radu Konferencije pod nazivom „Promovisanje prava i podizanje svijesti o pitanjima osoba sa invaliditetom“. Konferenciju je organizovao Savez paraplegičara i...

Fondu uručena plaketa zbog uspjeha u radu

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditeom Kantona Sarajevo je na svečanosti upriličenoj povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom uručio plaketu zbog uspjeha u radu. Plaketa...

Uručene plakete J.P. RTV Jablanica i Bingo d.o.o. Tuzla

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, uručio je plakete preduzećima J.P. RTV Jablanica i Bingo d.o.o. Tuzla. Društvu za zapošljavanje osoba sa...

IZVRŠAVAJTE ZAKONSKU OBAVEZU

zaposlene osobe sa invaliditetom

osoba sa invaliditetom obuhvaćeno programima profesionalne rehabilitacije

uspješno realizovana programa

zaposlenih osoba sa invaliditetom konstantno ostvaruju pravo na novčane nadoknade