Aktivnosti 2011

Održano savjetovanje o mogućnostima samozapošljavanja

Održano savjetovanje o mogućnostima samozapošljavanja

 (Sarajevo, 31.12.2011. godine) -U cilju provedbe politike profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja u prostorijama Škole za srednje i stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo u srijedu 28.12.2011. godine predstavnici Fonda održali su savjetovanje o...

Uručene nagrade “Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom”

Uručene nagrade “Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom”

Povodom međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Sarajevu je u petak održana manifestacija "Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom" koju već treću godinu provode nevladine organizacije Inicijative preživjelih od mina i Centar za razvoj i podršku u saradnji sa...

Fond objavio Javne pozive u iznosu od 1.000.000 KM

Upravni Odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju je ovih dana na svom redovnom zasjedanju donio bitne odluke za daljnje funkcionisanje Fonda. Između ostalog, donesene su i odluke o objavljivanju javnih poziva projekata profesionalne rehabilitacije i dodjelu...

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora

U prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u četvrtak, dana 10.11.2011. godine, održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Fonda. Sjednici su prisustovali svi članovi Nadzornog odbora sa predsjednicom. Na...

Održana prva i konstituirajuća sjednica Upravnog odbora

18.10.2011.godine održana je prva i konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Fonda. Sjednici su prisustovali svi članovi Upravnog odbora, predsjednik Odbora i direktor Fonda. Direktor Ivica Marinović je između ostalog informisao prisutne o postojećem stanju Fonda i...

Fond uspješno realizirao niz aktivnosti

Fond uspješno realizirao niz aktivnosti

Od marta ove godine kada je Fond počeo sa svojim radom do avgusta iste, Fond je i pored nedorečenosti  pojedinih odredbi  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom uspio obaviti niz aktivnosti koje konkretno...

Imenovani članovi Upravnog odbora

Na 19.sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine doneseno je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Upravni odbor Fonda broji sedam članova, od kojih su tri člana predstavnici organizacija...

Potpisan memorandum o saradnji

Potpisan memorandum o saradnji

U prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa inaliditetom jučer je održan sastanak kojem je prisustvovalo sedam predstavnika organizacija lica sa invaliditetom, privrednih društava za zapošljavanje lica sa invalditetom i predstavnici...

Prva-Dogadjaji /obraci

Događaji Fondu uručena nagrada Rtv Jablanice Radionica povodom izrade nacrta revizije podstrategije za pomoć žrtvama mina u BiH Promocija aktivnosti Fonda u Hercegovačko- neretvanskom kantonu Više u rubrici Događaji Obrasci Obrazac za pravdanje finansijskih sredstava...

Prva- Vijesti iz fonda/ Baner:uspon, asistansia,tmp

Prva- Vijesti iz fonda/ Baner:uspon, asistansia,tmp

Vijesti iz Fonda 9. sjednica Upravnog odbora Fondu uručena zahvalnica Rtv Jablanice Putem Fonda do sada zaposleno 260 osoba sa invaliditetom   Više u rubrici Aktuelnosti Za poslodavce i osobe sa invaliditetom Web portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom -...

Obavještenje poslodavcima

Obavještenje poslodavcima

U cilju efikasnijeg povezivanja poslodavaca i osoba sa invaliditetom informišemo poslodavce da mogu kontaktirati osobe sa invalditetom koji su prijavljeni kod kantonalnih službi za zapošljavanje na slijedeći način: Potrebno je podnijeti zahjtev kantonalnoj službi za...