Povodom međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Sarajevu je u petak održana manifestacija “Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom” koju već treću godinu provode nevladine organizacije Inicijative preživjelih od mina i Centar za razvoj i podršku u saradnji sa internet-portalom Posao.ba. Ovogodišnji dobitnici nagrade su “Swisslion industrija alata” iz Trebinja,  “ŠF inženjering” iz Tuzle, kovačnica “Sakramentski” iz Bijeljine, Tvornica alata iz Bugojna i preduzeće “Šume Unsko-sanskog kantona” iz Bosanske Krupe.

Dodjelom nagrade “Poslodavac godine za lica sa invaliditetom” javnosti se željela skrenuti pažnja  na problematiku zapošljavanja lica sa invaliditetom, ukazujući na pozitivne primjere iz prakse.

Krajnji cilj je bio podstaknuti poslodavce na brojnije zapošljavanje lica sa invaliditetom, koja treba prepoznati kao jednako vrijedne radnike koji kao takvi u organizaciji koja im pruža mogućnost za ravnopravan položaj, mogu da doprinesu uspjehu poslovanja jednako kao i drugi kvalifikovani radnici.

Fikret Zuko, izvršni direktor Udruženja slijepih KS-a, izjavio je da osobe sa invaliditetom u BiH teško ostvaruju svoja prava i da su u pravilu na marginama i u visokom stepenu socijalno isključeni.
„Pokušavamo na razne načine stvoriti novi ambijent u kojem će osobe sa invaliditetom imati ista prava kao i svi ostali građani. Dodjelom ovih nagrada želimo poslati poruku i drugima da su osobe sa invaliditetom građani ove države i da mogu doprinijeti razvoju ovog društva. Međutim, to ide jako sporo”, istakao je Zuko.

Nagrađivani su poslodavci koji zapošljavaju lica sa invaliditetom i uključuju ih u radnu sredinu, te na taj način promovišu poštivanje različitosti na radnom mjestu.
Pravo učešća su imali svi  privredni subjekti koji zapošljavaju lica sa invaliditetom u BiH  u kategoriji malih, srednjih, velikih i javnih preduzeća. Izbor je izvršila nezavisna komisija sačinjena od predstavnika nadležnih ministarstava, nevladinog, biznis i javnog sektora. Kampanja  “Poslodavac godine za lica sa invaliditetom” podržana je i od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.