Privremeni Upravni odbor Fonda je juče, na svojoj prvoj održanoj sjednici donio Odluke o raspodjeli milion konvertibilnih maraka; i to 850.000 za programe i projekte očuvanja razine zaposlenosti u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, njihov razvoj i unaprijeđivanje profesionalne rehabilitacije, kao i 150.000 konvertibilnih maraka za raspodjelu sredstava poslodavcima za novo zapošljavanje 30 osoba sa invaliditetom na period od najmanje 12 mjeseci.

Zahvaljujući ovim sredstvima, privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, postići će svoju konsolidaciju i održati se u teškim vremenima države Bosne i Hercegovine. Sredstva podrške prema pomenutim namjenama, dobila su slijedeća privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako slijedi: Des, Tmp , Apel promet , Leptirfon, Galant, Pismolik, Uspon, RVI 13 Mart, Librag, Izvor Bosne, Color Servis M.Tita, Color servis Kralja Tvrtka, Rtv Jablanica.(Preuzmi rekapitulaciju po podnosiocima zahtjeva ovdje ).

Kada je riječ o sredstvima novčanog stimulansa, ona su raspodjeljena na 23 poslodavca širom FBiH, a radi novog zapošljavanja 30 osoba sa invaliditetom. Za jednu osobu koju zaposle, poslodavci dobijaju stimulans u iznosu od 5.000 konvertibilnih maraka, a bit će upotrjebljena za prilagođavanje uslova rada prema potrebama osoba sa invaliditetom, ili nabavku specijalne opreme i pomagala.

Ovim povodom, u Fondu je počelo potpisivanje ugovora o dodjeli novčanih sredstava između direktora privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Poslodavci koji potpišu ugovore, biti će dužni da nakon okončanja projekata, Fondu dostave konačne Izvještaje o utrošku sredstava, a također je imenovano  i povjerenstvo koje će pratiti realizaciju projekata.

Veselin Rebić, direktor Tmp-a, preduzeća za zapošljavanje slijepih, je jedan od potpisnika Ugovora, i ovom prilikom je izjavio: ” Stvorili su se uslovi da Fond može pratiti održivost zaposlenosti, – što je vrlo bitno za Tmp- društvo za zapošljavanje slijepih, ali i sva druga privredna društva, koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, iz razloga što podupire održivost zaposlenja, razvojne projekte i razvoj profesionalne rehabilitacije. Uz sve navedeno, na jedan poseban vid podupire održavanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima, a posebno u zaštitinim radionicama,- kroz oblike novčane nadoknade za uplaćene poreze i doprinose, a u zaštitnim radionicama, podržava i subvenciju plate za zaposlene osobe sa invaliditetom.”

Inače, sve Odluke donesene su na osnovu prethodno provedenog Javnog poziva, vrednovanja Zahtjeva podnesenih programa, projekata i novčanih stimulansa, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i Pravilnikom o kriterijama za raspodjelu sredstava.