U prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u četvrtak, dana 10.11.2011. godine, održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Fonda. Sjednici su prisustovali svi članovi Nadzornog odbora sa predsjednicom. Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Nadzornog Odbora.