Na 19.sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine doneseno je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Upravni odbor Fonda broji sedam članova, od kojih su tri člana predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, koje su osnivači ili vlasnici ustanova i privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invalditetom.

Predsjednik Upravnog odbora je Vojimir Radojčić, a članovi: Mujo Begić, Sanja Lizdek- Radlović, Midhat Bjelošević, Ana Šimunović, Džemal Bašič i Ivan Perić.