U cilju efikasnijeg povezivanja poslodavaca i osoba sa invaliditetom informišemo poslodavce da mogu kontaktirati osobe sa invalditetom koji su prijavljeni kod kantonalnih službi za zapošljavanje na slijedeći način:

Potrebno je podnijeti zahjtev kantonalnoj službi za zapošljavanje sa podacima o profilu ljudskih resursa koji su potrebni poslodavcu (školska sprema, zanimanje, stepen invalditeta i sl.) .

Nakon podnešenog Zahtjeva kantonalne službe će kontaktirati nezaposlene osobe koje odgovaraju profilu iz Zahtjeva i uputiti ih da se jave poslodavcu koji je podnio Zahtjev. Zahtjevi se mogu podnositi u slobodnoj formi ili putem Obrasca kojeg treba predati  kantonalnim službama za zapošljavanje. Adresar možete pogledati ovdje.