Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, br. 28/11) i Odluke o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: OPU-IP 1694/2014 od 15.12.2014. godine, a u skladu sa članom 2. Pravilnika o pravilima i procedurama u postupku prodaje stalnih sredstava – vozila putem javnog nadmetanja, broj: 01-02-2-2018/24 od 23.02.2024. godine i Odlukom o  pokretanju postupka prodaje službenog vozila putem javnog nadmetanja – licitacije  broj: 01-04-5-2019/24 od 23.02.2024. godine Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 38 sjednici održanoj  dana 23.02.2024. godine  r a s p i s u j e 

JAVNI OGLAS

za prodaju službenog vozila putem javnog nadmetanja –  licitacije

I Osnovni podaci o ustanovi

Naziv: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Adresa: Vilsonovo šetalište broj 10, 71000 Sarajevo

Telefon: 033/717-740

Faks: 033/717-821

E-mail: javne.nabavke@fond.ba

II Opis predmeta licitacije

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom putem javnog nadmetanja – licitacijom, prodaje sljedeće motorno vozilo:

ŠKODA FABIA, registarske oznake: E42-M-976, tip vozila 5J, broj šasije: TMBEH45J9D3055882, broj motora: CGP546590, karoserija: AB- Limuzina sa zakošenim zadnjim vratima, gorivo: benzin, snaga KW: 51, godina proizvodnje: 2012, zapremina ccm: 1198, broj sjedišta: 5, boja: bijela.

Ostale informacije o predmetu licitacije:

–           Pređeni kilometri: 78532 km

–           Stanje: vozilo je u voznom stanju i registrovano je do 07.05.2024. godine

–           Početna cijena: 7.213,31 KM.

Cjeloviti tekst Javnog oglasa za prodaju službenog vozila putem javnog nadmetanja –  licitacije  OVDJE

Obrazac za cijenu ponude preuzmi OVDJE