Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom želi obavijestiti javnost da su po upravo okončanom javnom pozivu Fonda odobrena sredstva za novo zapošljavanje 523 nezaposlene osoba sa invalidtetom na području Federacije Bosne i Hercegovine. Od ove brojke, njih 457 će bit zaposleno putem stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, dok će 66 osoba sa invaliditetom biti zaposleno u okviru porgrama podrške razvoju privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kojih na području Federacije ima 154 sa priznatim statusom.

Fond ističe da je u periodu od 2015. do danas podržano je novo zapošljavanje ukupno 4083 osobe sa invaliditetom. Poređenja radi, u periodu od osnivanja Fonda do 2015. godine podržano je uposlenje ukupno 695 osoba sa invaliditetom.

O povećanom obimu kontinuirane podrške osobama sa invaliditetom govori i podatak da Fond trenutno vrši kontinuirano refundiranje novčanih naknada i plata za preko 2600 zaposlenih osoba sa invaliditetom uposlenih pod posebnim uslovima u Federaciji BiH, dok su na kraju 2014. godine vršene refundacije doprinosa i dijela plate za tek 726 zaposlenih osoba sa invaliditetom.

Fond koristi priliku da na ovaj dan pozove sve relevantne institucija da se uključe u rješavanje problema osoba sa invalidtetetom i poboljšanja njihovog društvenog položaja, a naročito pozivamo poslodavce da iskažu minimalan stepen društvene odgovornosti, da sami zapošljavaju osobe sa invaliditeto, ili da, u suprotnom, uplaćuju poseban doprinos za poticanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.