Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu usvojen je na današnjoj 186. sjednici Vlade Federacije BiH.

Ovakav ishod predstavlja još jednu potvrdu uspjeha u radu Fonda i kontinuiteta prepoznavanja učinaka rada Fonda kao izrazito pozitivnih od strane nadležnih institucija.

Podrška Vlade Federacije BiH predstavlja ohrabrenje i podstrek za nastavak razvoja institucije i misije Fonda na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i podržavanja njihovog zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije.