Na 187. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 31.07.2019. godine, doneseno je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Upravni odbor Fonda broji sedam članova:
1. Senad Pešto, predsjednik
2. Almas Kulović, član
3. Mirsad Muftić, član
4. Ekrem Julardžija, član
5. Bosiljko Čović, član
6. Vjekoslav Vučić, član
7. Jasmin Hodžić, član