U okviru kampanje „Djelujmo zajedno“, a u organizaciji Koordinacionog odbora udruženja i saveza osoba sa invaliditetom USK-a dana 30.10.2019. godine u Sanskom Mostu započela je dvodnevna 13. Međunarodna konferencija o statusu i pravima osoba sa invaliditeom.

Kao i proteklih godina Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je kao suorganizator podržao rad konferencije, a za prisutne goste održana je i prezentacija pod nazivom „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda“ putem koje su se mogli informisati o radu Fonda i pravima koje osobe sa invaliditetom imaju u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

U radu ovogodišnje Konferencije učestvovali su i predstavnici Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike, relevantni predstavnici udruženja i saveza osoba sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine ali i predstavnici Minstarstva rada, porodice, socijalne zaštite i jednakih mogućnosti Republike Slovenije kao mnogobrojni predstavnici udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Republike Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Slovenije.