U okviru Projekta pomoći žrtvama mina i njihovim porodicama u BiH „TO EARN NOT TO GET“ – ZARADITI, A NE DOBITI kojeg finansira Evropske unija, organizovana je aktivnost „Socijalnog druženja žrtava mina u BiH“.

Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom odazvali su se pozivu organizatora ove aktivnosti ASB SEE Main Office / BH Office, te u interaktivnoj radionici predstavnicima jedanaest lokalnih zajednica prezentirali su mogućnosti za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Ova projektna aktivnost radno‐informativnog karaktera organizovana je s ciljem boljeg povezivanja žrtava mina sa prostora Bosne i Hercegovine sa državnim i entitetskim institucijama i agencijama, koje učestvuju u pomoći žrtvama mina, a u skladu sa Strategijom borbe protiv mina u BiH 2018‐2025. Učesnici ove aktivnosti imali su priliku čuti i prezentacije privrednih preduzeća i udruženja, koji imaju iskustva u radu sa „malim poslovnim idejama“ žrtava mina u BiH.