Božićna čestitka v.d. direktora Fonda

Božićna čestitka v.d. direktora Fonda

VD direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom gdin. Ahmet Baljić je, u ime Fonda i u svoje lično ime svim korisnicima sredstava Fonda kao i svim osobama s invaliditetom katoličke vjeroispovjesti, uputio čestitku povodom...
Održana prezentacija u Brčko distriktu

Održana prezentacija u Brčko distriktu

U okviru aktivnosti ostvarivanja saradnje sa domaćim vladinim i nevladinim organizacijama, predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) posjetili su Brčko distrikt. U cilju davanja doprinosa izjednačavanju prava...
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Glavna skupština Ujedinjenih naroda, u listopadu 1992. godine, na posebnoj, zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Desetljeća osoba s invaliditetom (1983.–1992.), usvojila je rezoluciju kojom je 3. decembar proglasila Međunarodnim danom osoba s...