U okviru aktivnosti ostvarivanja saradnje sa domaćim vladinim i nevladinim organizacijama, predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) posjetili su Brčko distrikt.

U cilju davanja doprinosa izjednačavanju prava osoba sa invaliditetom na području cijele Bosne i Hercegovine, te s obzirom da na području Brčko distrikata nije donesen zakon koji bi bliže uredio oblast zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, organizirana je posjeta Brčko distriktu u okviru projekta PRO PWDs zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a u organizaciji Caritasa BiH.

U okviru posjete organizirana je javna prezentacija i sastanak sa predstavnicima radne grupe za izradu zakona iz oblasti zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije i predstavnicima kabineta gradonačelnika Brčko distrikta.

U delegaciji su bili uključeni članovi oba entitetska Fonda, predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, privrednih društava koji su putem javne prezentacije i sastanka sa relevantnim činiocima prenijeli pozitiva iskustva i rezultate koji su nastali usvajanjem Zakona o profesionalnoj rehablitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ali i ukazali na određene poteškoće u implementaciji entitetskih zakona u praksi, što su korisne informacije za Brčko distrikt u procesu izrade ovog zakonskog rješenja.