U Sarajevu u Hotelu Hollywood, dana 10.12.2021. godine, održana je prezentacija za poslodavce o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom.

BH Pošte d.d., Javno preduzeće željeznice FBiH, Federalni zavod za statistiku, Centrotrans d.d., Operator Terminali Federacije, KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o., DM drogerije markt, Hotel Hollywood, Sarajevostan d.o.o., Zavod za javno zdravstvo, Mozaik Fondacija samo su neki od učesnika prezentacije koji su svojim svojim dolaskom na prezenataciju iskazali zainteresovanost za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Prezentacija je bila namijenjena poslodavcima, pravnim subjektima koji žele dobiti više informacija o mogućnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje nudi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Na prezentaciji poslodavci su dobili informacije o zakonskoj regulativi, pravima i obvezama poslodavaca kod zapošljavanja osoba s invaliditetom kao i konkretne pozitivne primjere uspješnih priča nastalih uz podršku Fonda iz oblasti zapošljavanja i profesionalne rehablitacije osoba s invaliditetom.

Prezentaciju je organizovao Caritas BiH u saradnji sa Fondom, a u okviru projekta PRO PWDs zahvaljujući podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.