Glavna skupština Ujedinjenih naroda, u listopadu 1992. godine, na posebnoj, zajedničkoj sjednici, održanoj radi obilježavanja završetka Desetljeća osoba s invaliditetom (1983.–1992.), usvojila je rezoluciju kojom je 3. decembar proglasila Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Nakon donošenja predmetne rezolucije, UN-ova je Komisija za ljudska prava, u svojoj rezoluciji 1993/29, od 5. marta 1993. godine pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje 3. decembar, s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježava se s osnovnim ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poticanje međusobne suradnje i stvaranje partnerstva među postojećim udruženjima osoba s invaliditetom. Na taj se način ublažavaju posljedice socijalne isključenosti, ali i senzibilizira javnost na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću, ali s naglaskom na mogućnosti kojima raspolažu.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom aktivno provodi politiku zapošljavanja osoba s invaliditetom putem javnih poziva koje objavljuje najmanje dva puta godišnje, provodi politiku održavanja zaposlenosti osoba sa invaliditetom kao i programe profesionalne rehabilitacije na području Federacije BiH. O povećanom obimu kontinuirane podrške osobama sa invaliditetom govori i podatak da Fond trenutno vrši kontinuirano refundiranje novčanih naknada i plata za preko 3000 zaposlenih osoba sa invaliditetom uposlenih pod posebnim uslovima u Federaciji BiH.

Fond koristi priliku da na ovaj dan pozove sve relevantne institucije da se uključe u rješavanje problema osoba sa invalidtetetom i poboljšanja njihovog društvenog položaja, a naročito pozivamo poslodavce da iskažu minimalan stepen društvene odgovornosti, da sami zapošljavaju osobe sa invaliditetom, ili da, u suprotnom, uplaćuju poseban doprinos za poticanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u skladu sa člankom 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Službene novine FBiH”, broj: 09/10).