Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

POZIV MEDIJIMA- Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom podržite akciju “Pokušaj biti JA” Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom FBiH, 3. decembra 2012. godine organizirati...

Javni poziv stimulans – novembar 2012. godine

JAVNI POZIVI OTVOREN ! U cilju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH, a na osnovu odluke Upravnog odbora br. 01-05-5-1687/12 od 06.11.2012. godine i u skladu sa Zakonom  o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa...

Javni poziv programi i projekti – novembar 2012. godine

OTVOREN ! Na osnovu odluke Upravnog odbora broj: 01-05-5-1686/12 i u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. Novine FBiH“ 9/10) i Pravilnikom o kriterijima i načinu raspodjele sredstava...
Javni pozivi- novembar 2012. godine

Javni pozivi- novembar 2012. godine

10.11.2012 su objavljena dva nova javna poziva putem kojih će Fond dodijeliti 2.000.000,00 KM korisnicima i to:  1. Za sve poslodavce koji žele da zaposle osobe sa invaliditetom i nezaposlene osobe sa invaliditetom koje žele da pokrenu vlastiti biznis Javni poziv za...