U povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u Sarajevu je jučer organiziralo šetnju pod nazivom „Pokušaj biti JA“, kojoj su prisustvovali nekoliko stotina članova udruženja osoba sa invaliditetom, saveza i drugih nevladinih organizacija osoba sa invaliditetom. Šetnjom,- koju su predvodili učesnici u invalidskom kolicima, sa povezom na očima i bijelim štapom, htjela se simbolično iskazati solidarnost prema osobama sa invaliditetom, a kako je istakao i resorni ministar Vjekoslav Čamber ,ove osobe nužno je prihvatiti kao ravnopravne građane BiH, na što obavezuju i potpisani akti koje je dužnost sprovoditi.

Nakon šetnje upriličen je prijem za osobe sa invaliditetom i organizacije civilnog društva koje pružaju podršku i zagovaraju prava osoba sa invaliditetom. Tom prilikom prestavljeni su i rezultati rada Federalnog ministarstva u vezi sa implementacijom UN- ove konvencje o pravima osoba sa invaliditetom, pri čemu je upozoreno na veoma loše sprovođenje Konvencije na svim razinama u BiH.

Da podsjetimo, 3.decembar, kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se svake godine sa ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba sa invaliditetom u društvu.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati u rubrici Galerija.