U okviru projekta „Poslovni kompas“, udruženje „Fontana“, održalo je 21.11.2012. godine u Sarajevu trening na temu „Jačanje kapaciteta lica sa invaliditetom za zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje“. Ovaj projekat, finansijski podržan od strane Američke ambasade u BiH, posvećen je motivisanju i osnaživanju osoba sa invaliditetom za zapošljavanje i samozapošljavanje, a realizuje se od juna 2012- aprila 2013. godine.

Pomenuti trening bio je motivacionog i edukativnog karaktera, a imao je za cilj, da se licima sa invaliditetom pruži odgovarajuća stručna podrška nepohodna tokom pripreme za zapošljavanje i samozapošljavanje. Učesnici treninga bila su lica sa invaliditetom iz Sarajeva, koja su participirala u nedavno reliziranom Istraživanju potreba, potencijala, interesovanja i motivacije lica sa invaliditetom za (samo) zapošljavanje u okviru projekta. Ovom prilikom, prisutni su upoznati sa aktivnostima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u svrhu podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom.