10.11.2012 su objavljena dva nova javna poziva putem kojih će Fond dodijeliti 2.000.000,00 KM korisnicima i to:

 1. Za sve poslodavce koji žele da zaposle osobe sa invaliditetom i nezaposlene osobe sa invaliditetom koje žele da pokrenu vlastiti biznis

Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2012g. (preuzmite print verziju ovdje)

Obrazac zahtjeva ZP za poslodavce preuzmite ovdje

Obazac zahtjeva ZOSI za osobe sa invaliditeom koje žele da pokrenu vlastiti biznis preuzmite ovdje

 

 

2. Za privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ustanove za profesionalnu rehabilitaciju

Javni poziv za dodjelu sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u 2012g. (preuzmite print verziju ovdje)

Obrazac zahtjeva preuzmite ovdje

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 10.12.2012 godine.