Odluka o izboru ponuđača “Fixit” d.o.o. Sarajevo za javnu nabavku programskih paketa – LOT 1 – antivirusni programski paket i korisničke licence.

Odluka o izboru ponuđača “Fixit” d.o.o. Sarajevo za javnu nabavku programskih paketa – LOT 1 – antivirusni programski paket i korisničke licence. Preuzmite Odluku: LNK Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o poništenju postupka javne...

Odluka o izboru ponuđača “Konika Minolta poslovna rješenje BH” d.o.o Sarajevo za javnu nabavku usluga unajmljivanja opreme za printanje, skeniranje i fotokopiranje

Odluka o izboru ponuđača “Konika Minolta poslovna rješenje BH” d.o.o Sarajevo za javnu nabavku usluga unajmljivanja opreme za printanje, skeniranje i fotokopiranje Preuzmite Odluku: LINK Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o izboru ponuđača...

Odluka o izboru ponuđača “TCC REHAB” d.o.o Sarajevo za javnu nabavku kancelarijskog materijala, mašine, oprema i potrijepština LOT 3 – Aparati za gašenje požara

Odluka o izboru ponuđača “TCC REHAB” d.o.o Sarajevo za javnu nabavku kancelarijskog materijala, mašine, oprema i potrijepština LOT 3 – Aparati za gašenje požara Preuzmite Odluku: LINK Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o izboru ponuđača...

Odluka o izboru ponuđača “TCC REHAB” d.o.o Sarajevo za javnu nabavku kancelarijskog materijala, mašine, oprema i potrijepština LOT 2 – Toneri

Odluka o izboru ponuđača “TCC REHAB” d.o.o Sarajevo za javnu nabavku kancelarijskog materijala, mašine, oprema i potrijepština LOT 2 – Toneri Preuzmite Odluku: LINK Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o izboru ponuđača “TCC REHAB”...