Odluka o izboru ponuđača „ALESTRA“ d.o.o. Sarajevo, za javnu nabavku kancelarijskog materijala, mašina, opreme i potrepština- LOT 1 Kancelarijske potrepštine

Odluku možete preuzeti ovdje. Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o izboru ponuđača PZU POLIKLINIKA – AGRAM Sarajevo za javnu nabavku usluga u području zdravstva – sistematski pregled 1 Juna, 2023 Odluka o izboru ponuđača „ALESTRA“ d.o.o. Sarajevo, za javnu...

Odluka o izboru ponuđača “ARTCO GROUP” d.o.o. Sarajevo, za javnu nabavku usluga održavanja hardverske, softverske i serverske infrastrukture i mrežne infrastrukture i komunikacijskog sistema

Odluku možete preuzeti OVDJE. Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o izboru ponuđača “ARTCO GROUP” d.o.o. Sarajevo, za javnu nabavku računarske opreme i potrepština – LOT 5 Mašinska oprema za veliki kompjuter 29 Marta, 2023 Odluka o izboru...