Odluka o izboru ponuđača “ASA CENTRAL OSIGURANJE” d.d. Sarajevo za javnu nabavku usluga osiguranja službenih vozila i osiguranja zaposlenika LOT 2 – Osiguranje zaposlenika

Odluka o izboru ponuđača “ASA CENTRAL OSIGURANJE” d.d. Sarajevo za javnu nabavku usluga osiguranja službenih vozila i osiguranja zaposlenika LOT 2 – Osiguranje zaposlenika Preuzmite Odluku: LINK Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o izboru...

Odluka o izboru ponuđača Agencija za zaštitu ljudi i imovine “SEC ONE” d.o.o. Sarajevo za javnu nabavku usluga fizičke i tehničke zaštite

Odluka o izboru ponuđača Agencija za zaštitu ljudi i imovine “SEC ONE” d.o.o. Sarajevo za javnu nabavku usluga fizičke i tehničke zaštite Preuzmite Odluku: LINK Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o izboru ponuđača “Disti” d.o.o....

Odluka o izboru ponuđača “ADRIATIC OSIGURANJE” d.d. Sarajevo za javnu nabavku usluga osiguranja službenih vozila i osiguranja zaposlenika LOT 1 – Osiguranje službenih vozila

Odluka o izboru ponuđača “ADRIATIC OSIGURANJE” d.d. Sarajevo za javnu nabavku usluga osiguranja službenih vozila i osiguranja zaposlenika LOT 1 – Osiguranje službenih vozila Preuzmite Odluku: LINK Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o izboru...

Odluka o izboru ponuđača Dioničko društvo “BH Telecom” Sarajevo za javnu nabavku telekomunikaciskih usluga LOT 1 – Nabavka usluga lokalne/fiksne i mobilne telefonije

Odluka o izboru ponuđača Dioničko društvo “BH Telecom” Sarajevo za javnu nabavku telekomunikaciskih usluga LOT 1 – Nabavka usluga lokalne/fiksne i mobilne telefonije. Preuzmite Odluku: LINK Pristup za ap.FOND Posljednje objave Odluka o izboru...