Održan sastanak o zapošljavanju RVI

Održan sastanak o zapošljavanju RVI

Na inicijativu Saveza ratnih vojnih invalida FBiH i resornog federalnog ministarstva, danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH održan sastanak o temi „Mjesto i uloga Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u zapošljavanju boračkih...
PREZENTOVAN RAD FONDA U ZAPADNOHERCEGOVAČAKOM KANTONU

PREZENTOVAN RAD FONDA U ZAPADNOHERCEGOVAČAKOM KANTONU

Na poziv Službe za zapošljavanje Zapadnohercegovačkog kantona, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 13.05.2016. godine u sali Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona u Širokom Brijegu, održao je prezentaciju o svom radu, aktuelnim...