Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje REZULTATE II. JAVNOG POZIVA za dodjelu novčanog stimulansa u 2019. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 Rezultate možete preuzeti OVDJE