Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom učestvovali su na prvoj Međunarodnoj Konferenciji „Put do održivog zapošljavanja osoba s invaliditetom“ koja je održana 25. do 26. novembra u Zagrebu.

Konferenciju su organizovali Zavod za vještačenje profesionalnu rehablitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Ministartsvo rada i mirovinskog sustava RH i Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.

Konferencija je donijela osmišljen program, zanimljive i konstruktivne rasprave, koje su pružite uvid u trendove u području vještačenja, profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Sa 250 vodećih osoba i stručnjaka iz područja vještačenja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom iz zemlje i svijeta Konferencija je predstavlja sveobuhvatan pogled u profesije, nova rješenja za stvaranje poslovnih izazova, prezentaciju o novim trendovima, mjesto za prikupljanje potrebnih informacija na međunarodnoj razini iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.