18. decembra 2019. godine, u Sarajevu u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine je održana Konferencija

„PROMOVISANJE PRISTUPA INVALIDITETU ZASNOVANOG NA LJUDSKIM PRAVIMA

Konferencija je održana u hotelu ‘Hollywood’ na Ilidži

Konferenciji su prisustvovali predstavnici udruženja – članica Saveza, kao drugi posjetioci i gosti koji su pozvani od strane organizatora. Posebno značajno je to što su Konferenciji prisustvovali studenti Fakulteta zdravstvenih studija i studenti Pedagoškog fakulteta iz Sarajeva. Učešće mladih ljudi i njihov upoznavanje sa pitanjima invaliditeta je veoma značajno.

Cilj Konferencije je:

  • Promovisanje pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima,
  • Adekvatan argumentovan poziv nadležnim institucijama vlasti da poduzmu odlučnije korake da se u okviru postojećeg zakonodavnog okvira i dopunama istog stvore preduslovi za ostvarivanje društvenih kontakata, nezavisnost i uključenje osoba sa invaliditetom u svakodnevni život.

Konferenciju je otvorio profesor. Dr. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza, kratkim uvodnim govorom o svrsi i cilju organizovanja Konferencije, tj. o uvijek aktuelnoj temi koja se odnosi na promovisanje prava i podizanja svijesti osoba s invaliditetom.

Na početku rada Konferencije, Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza i glavna urednica predstavila je brojeve 16 i 17 časopisa “PARAPLEGIJA i MI”, čiji izdavač je Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH.

U daljem radu Konferencije prezentirano je pet tema , i to:

I _„Uloga mehanizama odbrane: samozavaravanje ili zaštita ličnosti“
Prezentator: Prof. dr. Jadranka Kolenović – Đapo

II_„Prava osoba s invaliditetom – uporedna analiza BiH i EU“
Prezentator: Doc. dr. Kenan Ademović, advokat

III_„Sveobuhvatni koncept rehabilitacijskog procesa“
Prezentator: Prof. dr. Mirsad Muftić         

IV_ „Medijski tretman – zastupljenost i izvještavanje o osobama sa invaliditetom“
Prezentator: Doc. dr. Mustafa Sefo

Univerzitet u Sarajevu/Fakultet političkih nauka-Odsjek Žurnalistike/Komunikologije
V_„Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda“

Prezentator: Nejra Šabić iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invalidtetom