Centralna manifestacija obilježavanja 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, za područje Federacije Bosne i Hercegovine održana je u Penzionerskom domu sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona u Zenici na kojoj je učešće uzelo preko 200 učesnika.

U sklopu te manifestacije održan je i Okrugli stol na temu „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom; juče, danas, sutra“, tokom kojeg su prezentirani konkretni pokazatelji o zapošljavanju uz podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH, Udruženja “Ortaštvo” te Saveza ratnih vojnih invalida FBiH (SRVIFBiH).

Predstavnici Fonda kroz prezentaciju su istaknuli ulogu i zadaću Fonda, da svim osobama na području FBiH čiji je stepen invalidnosti 60 i više posto pruži kompletnu podršku kroz prije svega finansiranje školovanja, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju, zatim putem novčanog stimulansa zapošljavanje, a za sve koji su zaposleni pod posebnim uslovima održati njihovu trajnu zaposlenost kroz refundaciju kompletnih doprinosa.

Predsjednik SRVI FBiH Esad Delić napomenuo je kako su od prije tri-četiri godine i pripadnici ratnih vojnih invalida u znatnoj mjeri počeli aplicirati za sredstva Fonda. On dodaje kako su RVI preko 60 posto već penzionisani pa su pokrenuli izmjenu zakona, koji bi išao u korist i drugim invalidima, da se pravo na podršku ostvari i sa stepenom invaliditeta manjim od 60 posto. Delić napominje kako ima preko 5.000 nezaposlenih RVI, stepena invalidnosti do 50 posto, pa bi zakonskim izmjenama privredni subjekti dobili novu radnu snagu.