10380118_755395654508627_4387810060248376359_o_320x2402. sjednica Upravnog odbora Fonda u novom sazivu, održana je u punom kapacitetu 23.10.2014. godine u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH.

Nakon što je usvojen Zapisnik sa prve konstituirajuće sjednice, članovi Upravnog odbora upoznati su sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana Fonda za period 01.01.- 30.06.2014. godine.

Nakon duže i iscrpne rasprave, donesena je Odluka o objavljivanju II Javnog poziva za raspodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u 2014. godini. U okviru ove tačke, velikom većinom glasova prihvaćen je prijedlog predsjednika Odbora da će se na narednoj sjednici, na prijedlog direktora Fonda, imenovati komisija za raspodjelu sredstava Fonda po ovom javnom pozivu, a koja će biti sastavljena od članova iz reda zaposlenika Fonda.

U nastavku je izglasana Odluka za objavljivanje II Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa u 2014. godini.

U okviru tekućih pitanja jednoglasno je zaključeno, da se sektor razvoja i istraživanja Fonda zadužuje da uradi novi Pravilnik o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda, a da će, u cilju unaprijeđenja kvaliteta istog, pri izradi njegovog nacrta biti involvirani i sami korisnici Fonda, a ovaj proces biti apsolviran do Nove godine.