Dana 14. i 15.10.2020. godine u Sarajevu, održana je 15. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH bio je i Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2019. godinu koji je usvojen.

Pred zastupnicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, ivjestitelj o izvještajima Fonda za 2019. godinu bio je v.d. direktor Vinko Jerinić.

Usvajanje izvještaja Fonda, predstavlja još jednu potvrdu uspjeha u radu Fonda i kontinuiteta prepoznavanja učinaka rada Fonda kao izrazito pozitivnih od strane nadležnih institucija.

Podrška Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH predstavlja ohrabrenje i podrstrek za razvoj institucije kao i misije i vizije Fonda na unapređenju položaja osoba s invaliditetom i podržavanja njihovog zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije.

Prethodno, u maju/svibnju 2020. godine, Vlada FBiH na 223. sjednici također je usvojila izvještaj o radu Fonda za 2019. godinu.