VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – PROGRAMI – II JAVNI POZIV 2020. GODINA

Korisnici sredstava kojim su po zaključenom Javnom pozivu Fonda od 10.09.2020. godine dodijeljena sredstva, bit će obavješteni o terminima potpisivanja ugovora


NAPOMENA:
Mjenicu i mjeničnu izjavu ne može potpisati opunomoćenik.
Mjenicu i mjeničnu izjavu potpisuje ovlaštena osoba. Opunomoćenik može potpisati samo Ugovor sa Fondom pod uslovom da ima notarski ovjerenu punomoć u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom“.
Ukoliko se radi o slijepoj, slabovidnoj ili osobi koja ne može pisati, ista je dužna kod notara u prisustvu dva svjedoka ovjeriti otisak prsta na mjenicama i mjeničnim izjavama.
Ovlaštena osoba ne može koristiti faksimil prilikom zaključenja Ugovora.
Sve iznad navedeno se odnosi i na osnivače.

KORISNICI KOJI BUDU POZVANI NA POTPISIVANJE UGOVORA, OBAVEZNI SU PRIDRŽAVANJA SVIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, A ŠTO PODRAZUMJEVA OBAVEZNO NOŠENJE MASKI I RUKAVICA!

O terminu i mjestu potpisivanja ugovora, svi korisnici bit će telefonskim putem obavješteni.


LOT III PROGRAMI PROFESIONALNE REHABILITACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM 

PO LOTU III (3.2.) – Programi profesionalne rehabilitacije koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove

DOSTAVLJAJU SE UKUPNO 6 MJENICE I 6 MJENIČNIH IZJAVA:

 1. Tri (3) prazne mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
 2. Tri (3) mjenične izjave koje ćete dobiti u Fondu.
 3. Tri (3) svojeručno potpisane mjenice sa tri (3) mjenične izjave na glavni račun osnivača (pravnog ili fizičkog lica ili vlasnika subjekta) – korisnika sredstava, u svrhu jednaku iznad navedenoj.
  • U slučaju da je pravno lice osnivač subjekta, mjenice i mjenične izjave potpisuje ovlašteno lice u pravnom subjektu osnivaču subjekta – korisnika sredstava, neophodno je staviti pečat osnivača – pravnog lica na mjenice i mjenične izjave.
  • Ukoliko je više fizičkih ili pravnih lica osnivač subjekta dovoljno je da jedan od njih dostavi potpisane mjenice i mjenične izjave.
  • Primjer mjenice za osnivača fizičko lice pogledajte OVDJE
  • Primjer mjenice za osnivača pravno lice pogledajte OVDJE

   (Prilikom popunjavanja mjenice pečat i tekst ne smiju prelaziti preko sivog djela mjenice)

  Osnivač ne mora dolaziti u Fond. Potpisane mjenice i mjenične izjave može poslati.

  • Mjeničnu izjavu za osnivača pravno lice možete preuzeti OVDJE
  • Mjeničnu izjavu za osnivača fizičko lice možete preuzeti OVDJE
  • Ukoliko je osnivač pravno lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu osnivača, sa brojem glavnog transakcijskog računa.
  • Ukoliko je osnivač fizičko lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu fizičkog lica, sa brojem tekućeg računa.

   

 4. Potvrda o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju od strane Službe za zapošljavanje ukoliko nije dostavljena uz aplikaciju (ORIGINAL) za osobe sa invaliditetom za koje su odobrena sredstava za program profesionalne rehabilitacije.
 5. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom – Punomoć ovjerena kod notara, u kojoj piše „Da može potpisati ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom i svu ostalu dokumentaciju       vezano za zaključenje ugovora“.
 6. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.

 

PO LOTU III (3.3.) – Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom same apliciraju

DOSTAVLJAJU SE UKUPNO 2 MJENICE I 2 MJENIČNE IZJAVE:

 

 1. Dvije (2) prazne mjenice, koje će se koristiti na transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
  Ukoliko ovlaštena osoba po opunomoćeniku dostavlja mjenice na ovom primjeru može se vidjeti kako mjenice trebaju biti ispunjene. Pogledajte OVDJE.
 2. Dvije (2) mjenične izjave
  Mjenične izjave ćete dobiti u Fondu ali ukoliko osoba sa invaliditetom opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužan je po istom dostaviti dvije mjenične izjave koje može preuzeti  OVDJE.
  Na ove mjenične izjave, osoba sa invaliditetom dužna je staviti samo potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor sa Fondom, potrebno je dostaviti punomoć ovjerenu kod notara, u kojoj piše „Da može potpisati Ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom“.
 4. Potvrda o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju od strane Službe za zapošljavanje ukoliko nije dostavljena uz aplikaciju (ORIGINAL).
 5. Potvrda banke sa naznačenim brojem tekućeg računa za osobu sa invaliditetom – lični račun ne starija od 15 dana.
 6. Ukoliko je osoba u međuvremenu uplatila sredstva za školovanje obrazovnoj ustanovi (djelimično ili u potpunosti), dostavlja originalni dokaz o uplati sredstava (virman, uplatnica, potvrda obrazovne ustanove).